Categorieën

Aanbestedingsrecht

  1. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 april 2015 (kunstgrasvelden), ECLI:NL:RBZWB:2015:2603, korte inhoud
  2. Rechtbank Oost-Brabant 14 april 2015 (aanbesteding Eindhoven), ECLI:NL:RBOBR:2015:2162, korte inhoud
  3. Rechtbank Den Haag 21 augustus 2014 (geen A-merk sportkleding), ECLI:NL:RBDHA:2014:10788, korte inhoud
  4. Rechtbank Den Haag 10 oktober 2014 (IV-Infra), ECLI:NL:RBDHA:2014:12423, korte inhoud
  5. Voorzieningenrechter Rotterdam 16 april 2012 (aanbesteding IJzerchloride), LJN BW5991 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW5991), korte inhoud
  6. Voorzieningenrechter Assen 4 februari 2011 (Reimert tegen Drenthe), LJN BR4278 (ECLI:NL:RBASS:2011:BR4278), korte inhoud
  7. Voorzieningenrechter Utrecht 13 juni 2007 (elektronisch kind dossier), LJN BA7015. (ECLI:NL:RBUTR:2007:BA7015), korte inhoud
  8. Voorzieningenrechter Maastricht 13 maart 2007 (SAP), LJN BA0781. (ECLI:NL:RBMAA:2007:BA0781), korte inhoud
  9. Voorzieningenrechter Arnhem 20 februari 2008 (OV-chip), LJN BC4705. (ECLI:NL:RBARN:2008:BC4705), korte inhoud