Posts in categorie: Auteursrecht

  1. Rechtbank Rotterdam 15 februari 2019 (Permission Machine), ECLI:NL:RBROT:2019:1573
  2. Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2019 (DFW tegen Ziggo), ECLI:NL:RBMNE:2019:423
  3. Rechtbank Amsterdam 9 november 2018 (proceskosten bij auteursrechtinbreuk), ECLI:NL:RBAMS:2018:8283
  4. Rechtbank Noord-Holland 31 oktober 2018 (broodjeszaak), ECLI:NL:RBNHO:2018:10058
  5. HvJ EU 18 oktober 2018 (Bastei Lübbe GmbH – Strotzer), zaak C‑149/17, ECLI:EU:C:2018:841
  6. Rechtbank Den Haag 5 september 2018 (uitlatingen bewindspersoon), ECLI:NL:RBDHA:2018:10645
  7. HvJ 7 augustus 2018 (foto op werkstuk), ECLI:EU:C:2018:634
  8. Rechtbank Noord-Nederland 16 juli 2018 (cardsharing), ECLI:NL:RBNNE:2018:2779
  9. Rechtbank Den Haag 11 juli 2018 (Haga), ECLI:NL:RBDHA:2018:8344
  10. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018 (Usenet), ECLI:NL:GHSHE:2018:2824