Posts in categorie: Doorgeven NAW-gegevens

  1. Rechtbank Amsterdam 26 april 2017 (XS News tegen Abavia), ECLI:NL:RBAMS:2017:4038
  2. Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016 (newsconnection), ECLI:NL:RBOBR:2016:6846
  3. Rechtbank Limburg 24 oktober 2016 (gedupeerd), ECLI:NL:RBLIM:2016:9210
  4. Rechtbank Gelderland 3 oktober 2016 (twee Facebookprofielen), ECLI:NL:RBGEL:2016:5230
  5. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 september 2016 (Chantal vs. ROC), ECLI:NL:RBZWB:2016:5832
  6. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016 (Jaatogg), IT 2136
  7. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016 (VvE admin), ECLI:NL:RBROT:2016:7505
  8. Rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2016 (Eweka en Usenetter), ECLI:NL:RBNHO:2016:4893
  9. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 11 mei 2016 (cadeauwinkel), ECLI:NL:RBDHA:2016:5505
  10. Rechtbank Amsterdam 29 februari 2016 (recensies kinderdagverblijf), ECLI:NL:RBAMS:2016:987