Posts in categorie: Hoogte schadevergoeding

  1. Rechtbank Rotterdam 11 september 2020 (ambulancehelicopter), ECLI:NL:RBROT:2020:8047
  2. Rechtbank Amsterdam 14 juli 2020 (dieselgate), ECLI:NL:RBAMS:2020:3452
  3. Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020 (sexy randje), ECLI:NL:RBROT:2020:4296
  4. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2020 (gevulde eitjes), ECLI:NL:RBAMS:2020:1721
  5. Rechtbank Rotterdam 10 januari 2020 (vrij algemene afbeelding), ECLI:NL:RBROT:2020:124
  6. Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019 (cartoons), ECLI:NL:RBMNE:2019:5278
  7. Rechtbank Noord-Nederland 10 september 2019 (Raak), ECLI:NL:RBNNE:2019:4096
  8. Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019 (catsuits), ECLI:NL:RBAMS:2019:4334
  9. Rechtbank Overijssel 28 mei 2019 (schade bij verspreiding persoonsgegevens), ECLI:NL:RBOVE:2019:1827
  10. Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019 (groene kamerplant in een witte pot), ECLI:NL:RBROT:2019:4259