Posts in categorie: Identiteitsfraude

  1. Rechtbank Noord-Nederland 2 maart 2018 (identiteitsfraude WhatsApp), ECLI:NL:RBNNE:2018:727
  2. Rechtbank Oost Brabant 19 februari 2018 (ex politieagent), ECLI:NL:RBOBR:2018:735
  3. Rechtbank Den Haag 8 februari 2018 (sok met uien), ECLI:NL:RBDHA:2018:1355
  4. Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2017 (wraak op dochter),ECLI:NL:RBOBR:2017:6375
  5. Rechtbank Den Haag 21 november 2017 (oplichting bol.com), ECLI:NL:RBDHA:2017:14720
  6. Rechtbank Rotterdam 15 november 2017 (wiskundeleraar), ECLI:NL:RBROT:2017:8965
  7. Rechtbank Limburg 11 oktober 2017 (lesbische vrouwen 25+), ECLI:NL:RBLIM:2017:10252
  8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2017 (email in internationale handel), ECLI:NL:GHARL:2017:8585
  9. Rechtbank Noord-Nederland 20 oktober 2017 (half uurtje), ECLI:NL:RBNNE:2017:4022
  10. Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2017 (nep-modellenscout), ECLI:NL:RBROT:2017:6742