Posts in categorie: Maatman

  1. Rechtbank Den Haag 30 mei 2018 (kwetsbaarheden Android), ECLI:NL:RBDHA:2018:6310
  2. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2018 (snuggere consument), ECLI:NL:RBAMS:2018:1756
  3. Rechtbank Rotterdam 7 december 2017 (administrative fee), ECLI:NL:RBROT:2017:9632
  4. HvJ EG 25 maart 2010, Eerste Kamer (BergSpechte v Trekking.at Reisen), C 278/08
  5. Voorzieningenrechter Rechtbank Oost Nederland 22 januari 2013 (Private Scan), LJN BZ0324 (ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0324)
  6. Hof Amsterdam 26 juli 2011 (Zwartepoorte), LJN BR3418 (ECLI:NL:GHAMS:2011:BR3418)
  7. Hof ’s-Hertogenbosch 7 juni 2011 (Shoetime), LJN BQ7524 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7524)
  8. Rechtbank ‘s-Gravenhage 20 december 2010 (Tempur vs. Energy ), IEPT20101220
  9. Voorzieningenrechter ’s-Gravenhage 7 januari 2010 (architecten), IEPT20100107
  10. Voorzieningenrechter Breda 3 maart 2011 (Happy Lights), LJN BP7541 (ECLI:NL:RBBRE:2011:BP7541)