Posts in categorie: Merkenrecht

  1. Rechtbank Den Haag 7 maart 2018 (Vestival), ECLI:NL:RBDHA:2018:2643
  2. Rechtbank Den Haag 24 januari 2018 (WCR vs. TCC), ECLI:NL:RBDHA:2018:500
  3. Rechtbank Den Haag 28 juni 2017 (gepubliceerde merkaanvraag), ECLI:NL:RBDHA:2017:7114
  4. Gerechtshof Den Haag 30 mei 2017 (Spartan-race), ECLI:NL:GHDHA:2017:1533
  5. Rechtbank Gelderland 4 april 2017 (Connect), ECLI:NL:RBGEL:2017:2433
  6. Rechtbank Den Haag 15 juni 2016 (Superdry), ECLI:NL:RBDHA:2016:6692
  7. Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Leatherman), ECLI:NL:RBDHA:2016:5999
  8. Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Atag), ECLI:NL:RBDHA:2016:5952
  9. Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015 (Fuelplaza vs. Gaos), ECLI:NL:RBMNE:2015:1063
  10. Rechtbank Den Haag 21 januari 2015 (CityBox), ECLI:NL:RBDHA:2015:575