Posts in categorie: Smaadschrift

  1. Rechtbank Den Haag 31 oktober 2019 (iCloud-accounts), ECLI:NL:RBDHA:2019:11523
  2. Gerechtshof Den Haag 30 september 2019 (Veilig Thuis), ECLI:NL:GHDHA:2019:2609
  3. Rechtbank Amsterdam 31 mei 2019 (versturen aan 1 persoon), ECLI:NL:RBAMS:2019:4541
  4. Gerechtshof Den Haag 21 mei 2019 (privégesprekken) ECLI:NL:GHDHA:2019:1343
  5. Rechtbank Midden-Nederland 30 april 2019 (groepsgesprekken), ECLI:NL:RBMNE:2019:1862
  6. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2019 (lolly), ECLI:NL:GHARL:2019:2300
  7. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 februari 2019 (geen belagende vlog), ECLI:NL:RBZWB:2019:761
  8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 februari 2019 (boek), ECLI:NL:GHARL:2019:1245
  9. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 januari 2019 (Photoshop), ECLI:NL:GHSHE:2019:252
  10. Rechtbank Limburg 20 december 2018 (gigolo), ECLI:NL:RBLIM:2018:12438