Posts in categorie: Smaadschrift

  1. Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2017 (bepaald feit), ECLI:NL:RBOBR:2017:222
  2. Rechtbank Gelderland 2 januari 2017 (militair met dierenporno), ECLI:NL:RBGEL:2017:222
  3. Rechtbank Den Haag 22 april 2015 (bedreiging politie op FB), ECLI:NL:RBDHA:2015:4690
  4. Rechtbank Limburg 25 februari 2015 (4×4 Limburg), ECLI:NL:RBLIM:2015:1616
  5. HvJ EU 11 september 2014 (Papasavvas), zaak C-291/13
  6. Rechtbank Rotterdam 4 september 2014 (minderjarige cybercrimineel), ECLI:NL:RBROT:2014:7380
  7. Rechtbank Rotterdam 4 september 2014 (meerderjarige cybercrimineel), ECLI:NL:RBROT:2014:7379
  8. Rechtbank Limburg 23 oktober 2013 (vrouw van 41), ECLI:NL:RBLIM:2013:8002
  9. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 november 2013 (Gay sekssite), ECLI:NL:RBZWB:2013:7941
  10. Rechtbank Noord-Holland 3 september 2013 (afgeschermde Hyves-pagina), ECLI:NL:RBNHO:2013:7820