Posts in categorie: Twitter

  1. Rechtbank Amsterdam 4 januari 2019 (droomstapel), ECLI:NL:RBAMS:2019:24
  2. Rechtbank Limburg 8 oktober 2018 (Methode/Therapie), ECLI:NL:RBLIM:2018:9519
  3. Rechtbank Limburg 2 februari 2018 (opruiïng via Tweets), ECLI:NL:RBLIM:2018:1073
  4. Rechtbank Amsterdam 12 december 2018 (verstekvonnis Twitter), ECLI:NL:RBAMS:2018:113
  5. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2017 ( geschil tussen moeder/zus en zoon), ECLI:NL:GHARL:2017:9004
  6. Rechtbank Den Haag 14 september 2017 (kinderporno via Twitter), ECLI:NL:RBDHA:2017:10941
  7. Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2017 (Hitlerbende), ECLI:NL:RBMNE:2017:4395
  8. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470
  9. Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (racistische belediging), ECLI:NL:RBAMS:2017:3352
  10. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (every muslim), ECLI:NL:GHDHA:2017:1224