Posts in categorie: Verbintenissenrecht

  1. Rechtbank Limburg 18 juli 2018 (Senor Tech), ECLI:NL:RBLIM:2018:6889
  2. Rechtbank Limburg 19 april 2018 (geen huis kopen via WhatsApp), ECLI:NL:RBLIM:2018:3816
  3. Rechtbank Den Haag 4 april 2018 (veiling Partycentrum), ECLI:NL:RBDHA:2018:4180
  4. Rechtbank Amsterdam 27 maart 2018 (snuggere consument), ECLI:NL:RBAMS:2018:1756
  5. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 januari 2018 (banenmatch), ECLI:NL:GHSHE:2018:249
  6. Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2017 (mining cryptovaluta), ECLI:NL:RBMNE:2017:6646
  7. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017 (opzegging telefoonabonnement), ECLI:NL:GHARL:2017:9475
  8. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2017 (email in internationale handel), ECLI:NL:GHARL:2017:8585
  9. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017 (skimming bankpas), ECLI:NL:GHARL:2017:7752
  10. Rechtbank Amsterdam 1 juni 2017 (Zoom.in), ECLI:NL:RBAMS:2017:4990