Centrale Raad van Beroep 1 december 2009 (verkoop van videobanden), LJN BK5899 (ECLI:NL:CRVB:2009:BK5899)
Centrale Raad van Beroep 1 december 2009 (verkoop van videobanden), LJN BK5899 (ECLI:NL:CRVB:2009:BK5899)

Afwijzing aanvraag langdurigheidstoeslag, omdat in de 60 maanden voorafgaande aan de aanvraag een inkomen is genoten dat hoger was dan de bijstandsnorm. Appellant voldoet niet aan de voorwaarde van artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de WWB, aangezien hij als zelfstandige in de 60 maanden voorafgaande aan de aanvraag inkomsten uit of in verband met arbeid heeft ontvangen. Verkoop van videobanden.


Categorie├źn: nocategory