Centrale Raad van Beroep 1 mei 2012 (Samen Beter), LJN BW4588 (ECLI:NL:CRVB:2012:BW4588)Centrale Raad van Beroep 1 mei 2012 (Samen Beter), ECLI:NL:CRVB:2012:BW4588, LJN BW4588


Appellant heeft tijdens werktijd en op de werkplek bij Samen Beter op een daar aanwezige computer met internetverbinding erotisch getinte websites bezocht en daardoor in proeftijd ontslag gekregen. Met recht betoogt het college dat deze gedraging van appellant blijk geeft van ernstig tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Appellant heeft daarmee immers de mogelijkheid verspeeld om gedurende een jaar zonder bijstand en in de functie van huismeester ervaring op te doen en zo zijn afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk te verkleinen om daar uiteindelijk een plaats te vinden. Ook indien de werkgever het bezoeken van de bedoelde websites niet uitdrukkelijk heeft verboden, had het voor appellant duidelijk moeten zijn dat dit niet was toegestaan. Het ging immers om het gebruik van communicatiemiddelen van de werkgever voor privédoeleinden van appellant. Verder is de aard van de gezochte en gevonden informatie onverenigbaar met de ordentelijke vervulling van de functie als huismeester.


Categorie├źn: Internet op het werk, nocategory, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,