Centrale Raad van Beroep 1 september 2009 (kunstenaar op internet), LJN BJ6886 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6886)
Centrale Raad van Beroep 1 september 2009 (kunstenaar op internet), LJN BJ6886 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6886)

Intrekking bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Vaststaat dat appellant op 8 februari 2007 niet bereid was een gesprek te voeren met twee medewerkers van ISD Midden-Langstraat en derhalve niet de informatie heeft verstrekt die noodzakelijk was voor het beoordelen van het recht op bijstand. Naar het oordeel van de Raad kan het Dagelijks Bestuur gelet op artikel 53a, eerste lid, van de WWB de bevoegdheid niet worden ontzegd om de betrokkene uit te nodigen voor een gesprek met twee medewerkers. In hetgeen appellant heeft aangevoerd heeft de Raad geen aanleiding gevonden voor het oordeel dat hem niet is te verwijten dat hij heeft geweigerd het gesprek te voeren. De omstandigheid dat appellant zich overvallen voelde door de aanwezigheid van twee medewerkers van de ISD Midden-Langstraat en hij, naar gesteld, slechte ervaringen heeft met gesprekken met twee personen waarvan slechts een als gesprekspartner is aangekondigd, kan er niet aan afdoen dat hij de verplichting niet is nagekomen.


Categorie├źn: nocategory