Centrale Raad van Beroep 12 januari 2016 (kleding en goederen via marktplaats), ECLI:NL:CRVB:2016:127

Centrale Raad van Beroep 12 januari 2016 (kleding en goederen via marktplaats), ECLI:NL:CRVB:2016:127

Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering.

Zoals de Raad eerder heeft overwogen (uitspraak van 15 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP8124) is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van de daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan. Van incidentele verkoop van kleding is in het geval van appellanten echter geen sprake. Uit de gedingstukken kan worden afgeleid dat appellanten in een periode van ongeveer één jaar meer dan 3300 advertenties hebben geplaatst op Marktplaats. Dat hierbij deels sprake is van herhaalde advertenties, maakt, gelet op het aantal, niet dat het gaat om incidentele in- en verkoop. Uit het door appellanten achteraf opgestelde overzicht blijkt dat zijzelf uitgaan van een bruto-omzet van € 16.526,-. Gelet op de aard, de omvang en regelmaat van de in- en verkoopactiviteiten had het appellanten redelijkerwijs duidelijk moeten zijn dat die activiteiten en de daaruit genoten inkomsten van invloed konden zijn op het recht op bijstand en dat zij deze dus onverwijld uit eigen beweging hadden moeten melden.

Categorieën: Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,