Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2015 (lekken Maastricht), ECLI:NL:CRVB:2015:2727

Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2015 (lekken Maastricht), ECLI:NL:CRVB:2015:2727

Strafoverplaatsing met vermindering van bezoldiging wegens lekken van politiekgevoelige gegevens naar de media. Betrokkene heeft aangevoerd dat het onderzoek naar het e-mailgebruik door medewerkers van de raadsgriffie onrechtmatig is geweest. Deze beroepsgrond faalt. De Raad neemt daarbij in aanmerking dat de conceptrapportage vertrouwelijke informatie bevatte over het functioneren van de raadsgriffie en dat van de griffier, dat P heeft verklaard dat zij deze conceptrapportage op 13 juli 2011 uitsluitend aan de medewerkers van de raadsgriffie heeft gezonden en wel naar hun e-mailadres bij de gemeente Maastricht en dat op 22 juli 2011 in het dagblad De Limburger uit die conceptrapportage is geciteerd. Op grond daarvan heeft de werkgeverscommissie kunnen vermoeden dat één van de griffiemedewerkers in strijd met de op hem rustende ambtelijke geheimhoudingsplicht de conceptrapportage om hem moverende redenen vanaf het e-mailadres bij de gemeente Maastricht naar dagblad De Limburger had verzonden. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen dat dergelijk gebruik van het e-mailadres bij de gemeente Maastricht op grond van het bepaalde in de Gedragsregels gebruik Outlook en internet gemeente Maastricht niet is geoorloofd, mocht de werkgeverscommissie een onderzoek instellen naar het e-mailgebruik van de betrokken griffiemedewerkers bij de gemeente Maastricht. Aangezien slechts het zakelijke e-mailverkeer van de vijf griffiemedewerkers gedurende een beperkte periode is gecontroleerd, bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de omvang van de controle niet in een redelijke verhouding stond tot het doel waarvoor deze werd aangewend.

Categorieën: Ambtenarenrecht, E-mail, Internet op het werk

Tags: , , , , ,