Centrale Raad van Beroep 14 januari 2010 (Kamer van Koophandel Midden Nederland), LJN BL1678 (ECLI:NL:CRVB:2010:BL1678)Centrale Raad van Beroep 14 januari 2010 (Kamer van Koophandel Midden Nederland), ECLI:NL:CRVB:2010:BL1678, LJN
BL1678

Uit onderzoek door bedrijfsrecherchebedrijf naar anonieme brief bij Kamer van Koophandel blijkt dat betrokkene in verschillende e-mails uiterst denigrerende uitlatingen had gedaan over collega’s, leidinggevenden en de organisatie, alsmede dat betrokkene frequent het internet voor privédoeleinden raadpleegde. Vervolgens is betrokkene ontslagen.
De Raad volgt betrokkene niet in haar stelling dat de ontvangen brief een onderzoek, zoals in dit geval is opgedragen en uitgevoerd, niet rechtvaardigde. Het bestuur had voldoende grond om één van zijn medewerkers te verdenken van het schrijven van de anonieme brief en heeft in redelijkheid kunnen besluiten hiernaar een onderzoek in te stellen. De wijze waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden acht de Raad niet disproportioneel, nu dit werd uitgevoerd door een extern bureau en zich in eerste instantie uitstrekte tot het anoniem doorzoeken van alle e-mailboxen op de aanwezigheid van twee zoektermen, ontleend aan de inhoud van de anonieme brief.
De Raad is, anders dan betrokkene, niet van oordeel dat het bestuur hiermee heeft gehandeld in strijd met haar Privacyreglement. De Raad is voorts van oordeel dat het bestuur een gerechtvaardigd belang had om de e-mailbox van betrokkene in te zien. Dat daarbij ook berichten zijn aangetroffen, die niet onmiddellijk zijn te herleiden tot de aan Hoffmann gegeven onderzoeksopdracht, betekent niet dat het bestuur die berichten niet ook bij zijn oordeelsvorming mocht betrekken.


Categorieën: Ambtenarenrecht, Anonimiteit, E-mail, Internet op het werk, nocategory, Privacy

Tags: , , , , , ,