Centrale Raad van Beroep 15 mei 2012 (140 goederen), LJN BW5987 (ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987)Centrale Raad van Beroep 15 mei 2012 (140 goederen), ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987, LJN BW5987


Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 15 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987, LJN BP8124) is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan. Uit de gedingstukken blijkt dat het College weliswaar bekend was met de eerdere verkoop van eigen spullen door appellanten via marktplaats.nl, maar niet met het feit dat zij hun verkoopactiviteiten op marktplaats.nl in 2008 hebben opgevoerd, in die zin dat zowel de frequentie van die activiteiten als de hoeveelheid verkochte goederen aanzienlijk is toegenomen. Voorts blijkt uit de gedingstukken dat appellanten niet alleen gebruikte privégoederen hebben verkocht, maar ook nieuwe goederen en spullen van familieleden. Gebleken is dat er in een periode van bijna negen maanden op deze wijze ruim 140 goederen door appellanten zijn verkocht. Van een incidentele verkoop van privégoederen is aldus geen sprake geweest. De opbrengst van de verkopen moet daarom worden aangemerkt als inkomen waarvan appellanten het college mededeling hadden moeten doen.


Categorie├źn: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,