Centrale Raad van Beroep 16 juli 2015 (gevangenismedewerker), ECLI:NL:CRVB:2015:2374

Centrale Raad van Beroep 16 juli 2015 (gevangenismedewerker), ECLI:NL:CRVB:2015:2374

Appellant, medewerker bij Penitentiaire Inrichting, is ontslagen omdat hij tijdens werktijd veelvuldig naar pornosites heeft gekeken.

Raad: De door de minister overlegde, zogeheten logfiles over de onderzochte periode van ruim een maand beslaan maar liefst 181 pagina’s en tonen een overweldigende hoeveelheid internetgebruik, dat, afgezien van een enkele korte onderbreking, letterlijk hele dagen in beslag moet hebben genomen. Naar van de kant van de minister verder overtuigend is toegelicht, wordt de bewering van appellant dat het beeld dat naar voren komt uit de logfiles mogelijk mede valt te verklaren uit automatische verversingen van internetpagina’s gelogenstraft door alleen al het eveneens exorbitante aantal MB’s dat appellant gedurende de bewuste periode heeft verbruikt. Het kan niet anders dan dat het werk van appellant door zijn internetgebruik ernstig in het gedrang is gekomen.

De opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag is verder niet onevenredig te achten aan het zojuist genoemde plichtsverzuim.

Categorieën: Ambtenarenrecht, Internet op het werk

Tags: , , , , ,