Centrale Raad van Beroep 16 september 2010 (pornosurfende leraar), LJN BN9384 (ECLI:NL:CRVB:2010:BN9384)Centrale Raad van Beroep 16 september 2010 (pornosurfende leraar), ECLI:NL:CRVB:2010:BN9384, LJN BN9384


Gelet op de gegevens over het internetgebruik, over het bezoek van pornosites, waaronder een paar met kinderporno en over het maken van printjes van pornoafbeeldingen en gelet op de erkenning door betrokkene van die handelingen – in een klaslokaal op bijzondere tijdstippen in een zomervakantie -, staat voor de Raad vast dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Ook zonder dat daarover een reglement is vastgesteld, kon een leraar als betrokkene ten tijde in geding beseffen dat dit gedrag moet worden gekwalificeerd als het doen van iets dat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten. Van een louter privéaangelegenheid is hier geen sprake.
Naar het oordeel van de Raad heeft betrokkene als leraar een functie waarbij hij zich het hem verweten gedrag niet kan veroorloven, zeker nu ook het bezoek van websites met kinderporno, al was het ‘maar’ een paar keer, aan de orde was. Door zijn handelen heeft betrokkene, zoals de stichting terecht heeft aangevoerd, het aanzien de school als veilige en betrouwbare onderwijsinstelling in ernstige mate aangetast.


Categorieën: Ambtenarenrecht, Internet op het werk, Kinderporno, nocategory, School

Tags: , , , , , ,