Centrale Raad van Beroep 18 augustus 2009 (professioneel muzikant), LJN BJ5588 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5588)
Centrale Raad van Beroep 18 augustus 2009 (professioneel muzikant), LJN BJ5588 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5588)

Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Schending inlichtingenverplichting. Met de rechtbank en het College is de Raad van oordeel dat appellant in de periode in geding veelvuldig als professioneel muzikant heeft opgetreden. Vast staat dat appellant in de periode in geding heeft nagelaten opgave te doen van zijn optredens en inkomsten daaruit. Evenmin heeft appellant opgave gedaan van inkomsten uit verkoop van zijn cd’s. Nu als gevolg van schending van de inlichtingenverplichting ingevolge artikel 17, eerste lid, van de WWB niet kan worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, appellant ten tijde in geding verkeerde in bijstandbehoevende omstandigheden, was het College met toepassing van artikel 54, derde lid, aanhef en onder a, van de WWB bevoegd de bijstand met ingang van 14 januari 2004 in te trekken. Ingevolge artikel 58, eerste lid, aanhef en onder a, van de WWB is het College bevoegd om de gemaakte kosten van bijstand over die periode van appellant terug te vorderen.


Categorieën: nocategory