Centrale Raad van Beroep 18 maart 2010 (politieregio Fryslân), LJN BL9724 (ECLI:NL:CRVB:2010:BL9724)
Centrale Raad van Beroep 18 maart 2010 (politieregio Fryslân), LJN BL9724, korte inhoud (ECLI:NL:CRVB:2010:BL9724)

Strafontslag. Internetgebruik en omgang met stagiaire. Betrokkene heeft zich weliswaar schuldig gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim, maar dat rechtvaardigt niet de zwaarste straf. Betrokkene heeft geen gelegenheid gehad om zich te verbeteren.


Categorieën: Internet op het werk, nocategory