Centrale Raad van Beroep 2 mei 2019 (emailen met notaris), ECLI:NL:CRVB:2019:1654

Centrale Raad van Beroep 2 mei 2019 (emailen met notaris), ECLI:NL:CRVB:2019:1654

Voor zover voor internetrecht van belang: Appellant heeft zakelijk emailadres gebruikt voor privédoeleinden. Er was in casu een concreet vermoeden, waardoor de Raad geen onrechtmatigheden of onzorgvuldigheden ziet in de handelwijze van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Categorieën: Ambtenarenrecht, E-mail

Tags: , , ,