Centrale Raad van Beroep 22 december 2015 (bankafschriften via internet), ECLI:NL:CRVB:2015:4710

Centrale Raad van Beroep 22 december 2015 (bankafschriften via internet), ECLI:NL:CRVB:2015:4710

Voor zover van belang voor internetrecht:

Dat appellant, zoals hij heeft gesteld, door blokkering van zijn bankrekeningen niet beschikte over een mogelijkheid om bankafschriften via internet te verkrijgen heeft hij niet aannemelijk gemaakt en dat hij kosten diende te maken ter verkrijging van de gevraagde bankafschriften, is een omstandigheid die voor rekening en risico van appellant komt. De rechtbank heeft ten slotte terecht overwogen dat het college niet gehouden was appellant te attenderen op de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van het opvragen van de bankafschriften.

Categorieën: Financiële dienstverlening, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , ,