Centrale Raad van Beroep 25 augustus 2009 (muziekband), LJN BJ7254 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7254)
Centrale Raad van Beroep 25 augustus 2009 (muziekband), LJN BJ7254 (ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7254)

Herziening en terugvordering bijstand omdat appellant onvoldoende inlichtingen heeft verstrekt over zijn activiteiten als lid van een muziekband met als gevolg dat het recht op bijstand over voornoemde periode niet is vast te stellen. Anders dan de rechtbank oordeelt de Raad dat er onvoldoende grond is voor het standpunt van het College dat appellant reeds vanaf de datum van toekenning van de bijstand, te weten: 19 oktober 2004, in betekenende mate de activiteiten ten behoeve van de band heeft verricht. De Raad ziet op grond van de beschikbare gegevens aanleiding de aanvangsdatum van deze activiteiten op 1 maart 2005 te stellen. De Raad onderschrijft voorts de overwegingen van de rechtbank inzake de bewijslastverdeling bij schending van de inlichtingenverplichting en een eventuele claim op aanvullende bijstand. Opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.


Categorie├źn: nocategory