Centrale Raad van Beroep 28 januari 2020 (marktplaatsverslaving), ECLI:NL:CRVB:2020:194

Centrale Raad van Beroep 28 januari 2020 (marktplaatsverslaving), ECLI:NL:CRVB:2020:194

Uit de door Markplaats verstrekte overzichten blijkt dat in de te beoordelen maanden in totaal 1222 door appellant op Marktplaats aangeboden artikelen zijn geregistreerd. Appellant heeft daarover verklaard dat hij ook af en toe goederen voor derden heeft verkocht en dat hij op rommelmarkten spullen heeft ingekocht die hij dan op een later moment te koop heeft aangeboden. Appellant had, gelet op de omvang van het aantal advertenties en zijn verklaring over de herkomst van de spullen, moeten begrijpen dat van incidentele verkoop van privé-goederen geen sprake is. Dat appellant mogelijk verslaafd was aan het in- en verkopen via Marktplaats maakt dit oordeel niet anders. Conclusie: schending van de inlichtingenverlichting, dus rechtsgrond voor intrekking van bijstand.

Categorieën: Online veilingen-marktplaats, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , ,