Centrale Raad van Beroep 3 juni 2010 (tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag), LJN BM7065 (ECLI:NL:CRVB:2010:BM7065)Centrale Raad van Beroep 3 juni 2010 (tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag), ECLI:NL:CRVB:2010:BM7065, LJN
**BM7065**

De bevoegdheid tot het tenuitvoerleggen van een voorwaardelijk opgelegde straf ontbreekt wanneer het plichtsverzuim dat de aanleiding is voor de tenuitvoerlegging niet aan betrokkene is toe te rekenen. De Raad overweegt in dat verband dat de zienswijze van de psychiater Prick dat het plichtsverzuim betrokkene niet is toe te rekenen, kennelijk is gestoeld op de opvatting dat betrokkene leed onder de obsessionele drang om de daden van een hem als kind aangedaan misdrijf op te sporen. Wat hiervan ook zij, de Raad stelt vast dat betrokkene ook een groot aantal internetsites heeft bezocht zonder dat dit in verband kan worden gebracht met die drang. Naar het oordeel van de Raad kan niet worden gezegd dat er sprake is van een omvang van het gebruik van deze internetsites die een normaal gebruik voor privédoeleinden niet te boven gaat. Daarbij acht de Raad van belang dat betrokkene door het voorwaardelijk strafontslag een gewaarschuwd man was en wist wat nog zou kunnen worden getolereerd aan internetgebruik in het kader van de gedragscode e-mail, internet en telefoongebruik die bij appellant van toepassing is. Betrokkene heeft zich dus opnieuw aan plichtsverzuim schuldig gemaakt dat hem is toe te rekenen.


Categorie├źn: Ambtenarenrecht, Internet op het werk, nocategory

Tags: , , , , ,