Centrale Raad van Beroep 31 maart 2015 (witgoed via marktplaats), ECLI:NL:CRVB:2015:979

Centrale Raad van Beroep 31 maart 2015 (witgoed via marktplaats), ECLI:NL:CRVB:2015:979

Voor zover voor internetrecht van belang: De vraag is of bijstand-ontvangende vader of alleen diens zoon via marktplaats in witgoed handelt en zo geld verdient.

Anders dan appellanten is de Raad met de rechtbank van oordeel dat de onderzoeksbevindingen, in het bijzonder de van Marktplaats.nl verkregen gegevens en de verklaringen van appellant, de zoon en de getuigen, voldoende aanknopingspunten bieden voor het standpunt van het college dat appellant in de te beoordelen periode heeft gehandeld in witgoed.

Volgens vaste rechtspraak van de Raad (onder meer de uitspraak van

26 januari 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512) mag in het algemeen van de juistheid van een tegenover een sociaal rechercheur of handhavingsspecialist afgelegde en ondertekende verklaring worden uitgegaan en heeft een latere intrekking of ontkenning van die verklaring weinig betekenis.

Ook het feit dat op de Marktplaatsadvertenties onder de naam naam L, waarbij het telefoonnummer eindigend op 495 is opgenomen, staat vermeld ”Meer dan 6½ jaar actief op Marktplaats” wijst, gelet op de leeftijd van de zoon ten tijde in geding (19 jaar), niet in die richting.

Categorieën: Identiteitsfraude, Online veilingen-marktplaats, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , ,