Centrale Raad van Beroep 4 augustus 2017 (bezwaarschrift zonder DigiD), ECLI:NL:CRVB:2017:2705

Centrale Raad van Beroep 4 augustus 2017 (bezwaarschrift zonder DigiD), ECLI:NL:CRVB:2017:2705

Vaststaat dat betrokkene haar bezwaarschrift niet heeft ondertekend als voorgeschreven in artikel 6:5, eerste lid, van de Awb. Voorts staat vast dat betrokkene dit verzuim niet binnen de door appellant daartoe gestelde termijn van vier weken heeft hersteld en dat binnen die termijn evenmin om uitstel van herstel van dit verzuim is verzocht.

Beoordeeld moet worden of appellant in redelijkheid van zijn bevoegdheid om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren gebruik heeft kunnen maken, welke vraag bevestigend beantwoord wordt.

Allereerst wordt overwogen dat niet gebleken is dat betrokkene niet in staat is geweest het verzuim te herstellen door het bezwaarschrift te ondertekenen.

Verder wordt overwogen dat de communicatie met betrokkene moeizaam was. Betrokkene had zelf te kennen gegeven niet meer op het door haar gebruikte adres woonachtig te zijn, om welke reden zij appellant in haar e-mail van 2 maart 2016 had verzocht om de correspondentie via haar e-mailadres te laten verlopen. Dat heeft appellant gedaan. Naast de toezending naar het laatst bekende adres heeft appellant de (verzuim)brief gescand als bijlagen bij het e-mailbericht van 3 maart 2016 aan betrokkene toegezonden. Het ligt op de weg van betrokkene om haar e-mail te checken, te meer daar zij op 2 maart 2016 nog via de e-mail contact had gehad met appellant over de procedure. Dat raadpleging van de e-mail vanaf 3 maart 2016 niet mogelijk was, is gesteld noch gebleken. De omstandigheid dat betrokkene, als gesteld in het beroepschrift, niet altijd over internet beschikte, is een omstandigheid die voor haar rekening en risico komt. Verder wordt overwogen dat appellant betrokkene voldoende tijd heeft gegeven om het vastgestelde verzuim te herstellen. Een termijn van vier weken wordt voldoende geacht om de e-mail te bekijken en richting appellant actie te ondernemen.

Categorie├źn: E-mail, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , , ,