Centrale Raad van Beroep 4 juli 2016 (10 vogeltjes), ECLI:NL:CRVB:2016:2429

Centrale Raad van Beroep 4 juli 2016 (10 vogeltjes), ECLI:NL:CRVB:2016:2429

Volgens vaste rechtspraak (uitspraak van 15 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987) is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling behoeft te worden gedaan.

De rechtbank heeft, anders dan appellant heeft aangevoerd, terecht geoordeeld dat in dit geval sprake is van een incidentele verkoop van privégoederen. Van belang hierbij is dat appellant aan zijn besluitvorming alleen de eenmalige opbrengst uit de verkoop van tien vogeltjes voor een bedrag van € 150,- ten grondslag heeft gelegd. Niet is gebleken dat betrokkene meer of vaker vogeltjes heeft verkocht. Voor het standpunt dat betrokkene in vogeltjes heeft gehandeld en met de aan- en verkoop van vogeltjes inkomsten heeft genoten die hij had moeten melden, bieden de gedingstukken geen steun. Dat betrokkene het houden van vogeltjes als hobby heeft en de vogeltjes heeft gekweekt doet, anders dan appellant heeft betoogd, aan het voorgaande niet af.

Categorieën: Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , ,