Centrale Raad van Beroep 6 juni 2017 (beeldschermprint), ECLI:NL:CRVB:2017:2001

Centrale Raad van Beroep 6 juni 2017 (beeldschermprint), ECLI:NL:CRVB:2017:2001

Ingevolge artikel 53a, eerste lid, van de WWB bepaalt het bijstandverlenend orgaan welke gegevens ten behoeve van de verlening van bijstand in ieder geval worden verstrekt en welke bewijsstukken worden overgelegd. Het dagelijks bestuur mag daarbij eisen stellen aan de vorm waarin de gevraagde gegevens moeten worden verstrekt. Het dagelijks bestuur heeft verklaard dat aan bijstandsgerechtigden wordt verzocht bankafschriften over te leggen in pdf-formaat omdat de accountant van de gemeente daarom verzoekt. De reden hiervoor is dat een Word-bestand kan worden gemanipuleerd. Het dagelijks bestuur heeft daarom in redelijkheid van appellante mogen eisen de afschriften van haar spaar- en bankrekeningen in pdf-formaat dan wel in de vorm van een print van internetbankieren over te leggen. Dat de Rabobank geen pdf-bestanden van spaarrekeningen levert, maakt niet dat het dagelijks bestuur genoegen had moeten nemen met de door appellante overgelegde Word-bestanden. Aan appellante is immers de mogelijkheid geboden om in plaats van in pdf-formaat de gevraagde gegevens over te leggen in de vorm van een schermafdruk of foto van het beeldscherm van haar computer, wat eveneens minder makkelijk te manipuleren is. Appellante heeft één foto van een scherm overgelegd. Deze is echter niet voldoende nu daarop het rekeningnummer onleesbaar is, waardoor niet duidelijk is of dit een foto is van een rekening van appellante. Hieruit volgt dat appellante niet binnen de hersteltermijn de gevraagde gegevens heeft overgelegd.

Categorieën: Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , , , ,