Centrale Raad van Beroep 7 mei 2010 (wijziging via internet), LJN BM4924 (ECLI:NL:CRVB:2010:BM4924)Centrale Raad van Beroep 7 mei 2010 (wijziging via internet), ECLI:NL:CRVB:2010:BM4924, LJN
**BM4924**

In de door appellante op 25 januari 2008 via internet gemelde wijziging per 1 februari 2008 is inderdaad niet stopzetting van de studiefinanciering of wijziging van opleiding te lezen. Het besluit van 25 januari 2008 houdt een correcte verwerking van die melding in. Zou die verwerking niet in overeenstemming zijn geweest met die melding, dan zou het op de weg van appellante hebben gelegen om daarvan melding te maken. Aangezien appellante die weg toen niet heeft bewandeld, ligt het in de rede aan te nemen dat dat besluit weergeeft wat appellante met haar melding heeft bedoeld te bereiken. Van onjuiste verwerking van die melding is dan ook geen sprake.


Categorie├źn: nocategory, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,