Centrale Raad van Beroep 7 september 2020 (wie is marktplaatsadverteerder), ECLI:NL:CRVB:2020:2118

Centrale Raad van Beroep 7 september 2020 (wie is marktplaatsadverteerder), ECLI:NL:CRVB:2020:2118

Verkoopactiviteiten via Marktplaats kunnen in beginsel worden toegerekend aan de persoon die het in de advertentie vermelde telefoonnummer gebruikt (vergelijk de uitspraken van 18 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1579 en 29 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1213). Appellant heeft weliswaar verklaard dat het telefoonnummer dat bij sommige advertenties vermeld wordt, zijn oude telefoonnummer betreft dat niet meer in gebruik is, maar hij heeft deze stelling niet aannemelijk gemaakt met verifieerbare gegevens. Slechts drie advertenties zijn niet naar appellant te herleiden, anders dan dat ze zijn geplaatst via zijn account. Appellant heeft geen objectieve en verifieerbare gegevens overgelegd waaruit zou blijken dat een ander de advertenties heeft geplaatst. Dat de advertenties mogelijk zijn geplaatst door zijn broer aan wie hij toegang tot zijn account had verleend, is hiertoe, in samenhang met het door hem – achteraf – opgestelde overzicht onvoldoende. De onderzoeksbevindingen bieden voldoende feitelijke grondslag voor de conclusie dat appellant de advertenties zelf op Marktplaats heeft geplaatst.

Categorieën: Online veilingen-marktplaats, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,