Centrale Raad van Beroep 8 oktober 2013 (geen laptop), ECLI:NL:CRVB:2013:1960Centrale Raad van Beroep 8 oktober 2013 (geen laptop), ECLI:NL:CRVB:2013:1960

De Raad is met de rechtbank van oordeel dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat in zijn omstandigheden een eigen computer in de vorm van een laptop met internetaansluiting noodzakelijk is voor sociale en zakelijke contacten en nieuwsgaring. Appellant kan, zoals hij zelf erkent, gebruik maken van de computer- en internetfaciliteiten van publieke organisaties, zoals bibliotheken. Voor het schrijven van sollicitatiebrieven kan hij bovendien gebruik maken van computerfaciliteiten van het Werkplein. Anders dan appellant meent, is voor de beoordeling of de aanschaf van een laptop noodzakelijk is, van belang of hij zonder noemenswaardige beperkingen gebruik kan maken van computer- en internetfaciliteiten van openbare instellingen. Tevens kan gedacht worden aan de faciliteiten van commerciële organisaties, zoals internetcafés. Een eigen computer in de vorm van een laptop met internetaansluiting is daarom niet noodzakelijk om sociale contacten te onderhouden en te communiceren met bedrijven, instellingen en de overheid. Bovendien is het ook op andere wijze, zoals per post en per telefoon, mogelijk om zakelijke en sociale contacten te onderhouden. Voor nieuwsgaring kan worden gedacht aan de beschikbare nieuwsbronnen bij bibliotheken en aan gratis kranten en de radio. De omstandigheid dat aan het gebruik maken van de genoemde alternatieven, mogelijk, enige kosten, zoals reiskosten, zijn verbonden, betekent op zichzelf niet dat de aanschaf van een laptop noodzakelijk is.


Categorie├źn: nocategory, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , , ,