Centrale Raad van Beroep 9 augustus 2011 (handel in fietsen), LJN BR4924 (ECLI:NL:CRVB:2011:BR4924)Centrale Raad van Beroep 9 augustus 2011 (handel in fietsen), ECLI:NL:CRVB:2011:BR4924, LJN BR4924

Bij onderzoek door de sociale recherche is naar voren gekomen dat appellanten in de periode van 10 oktober 2007 tot en met 26 februari 2008 in totaal 18 fietsen, waarvan de prijzen varieerden van € 150,– tot € 485,–, ter verkoop hebben aangeboden.


De Raad is van oordeel dat, gelet op de omvang van de verkoopactiviteiten van appellanten en de daarbij gehanteerde prijzen, moet worden gesproken van handel. Dat, zoals appellanten naar voren hebben gebracht, daarbij tevens sprake was van verkoop aan of ten behoeve van familie en kennissen maakt dat niet anders. De Raad volgt de rechtbank in haar oordeel dat het appellanten redelijkerwijs duidelijk moest zijn dat deze handel in fietsen van invloed kon zijn op (de omvang van) het recht van appellanten op bijstand.


Categorieën: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,