Centrale Raad van Beroep 9 mei 2017 (advertenties en activiteiten), ECLI:NL:CRVB:2017:1860

Centrale Raad van Beroep 9 mei 2017 (advertenties en activiteiten), ECLI:NL:CRVB:2017:1860

Voor zover voor internetrecht van belang:  Geschil over bijstand: Het standpunt van het college dat, gelet op het feit dat de in 2009 geplaatste advertenties in de periode in geding nog steeds op de websites staan vermeld, sprake is van doorlopende, op geld waardeerbare werkzaamheden, kan niet worden onderschreven. Het enkele plaatsen van een advertentie betekent immers nog niet dat daadwerkelijk activiteiten zijn verricht.

Ten aanzien van de van de op internet aangetroffen advertentie van 15 april 2013 betreffende de verkoop van Kamagra-pillen, geldt eveneens dat het eenmalig plaatsen van een advertentie ontoereikend is om aan te nemen dat appellante zich heeft bezig gehouden met de handel in deze pillen.

Categorieën: Medicijnen / drugs via internet, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , ,