College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 mei 2016 (Ierse luchtvaartmaatschappij), ECLI:NL:CBB:2016:103

College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 mei 2016 (Ierse luchtvaartmaatschappij), ECLI:NL:CBB:2016:103

Geschil tussen luchtvaartmaatschappij en ACM over opgelegde boete.

Uit het boeterapport blijkt dat op de website die gebruikt wordt om transacties aan te gaan een button staat met de tekst “neem contact op” en dat na het klikken op die button de button verschijnt met de tekst: “contact opnemen met de klantenservice”. De luchtvaartmaatschappij  heeft daarmee kenbaar gemaakt dat de klantendienst feitelijk aanwezig is en dat de klant ervan gebruik kan maken. Naar het oordeel van het College is daarmee sprake van het beloven een klantendienst te verschaffen zoals bedoeld in artikel 6:193, aanhef en onder g, van het BW.

Het College stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de luchtvaartmaatschappij geen elektronisch postadres (email adres) op de website heeft vermeld. Daarmee staat vast dat de luchtvaartmaatschappij  artikel 8.2 van de Whc, in samenhang met artikel 3:15d, eerste lid, aanhef en onder b, van het BW heeft overtreden. Naar het oordeel van het College was ACM daarom bevoegd om handhavend op te treden tegen deze overtreding en daarvoor een boete op te leggen.

Categorieën: E-commerce, E-mail

Tags: , , , , ,