College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 september 2018 (gratis), ECLI:NL:CBB:2018:465

College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 september 2018 (gratis), ECLI:NL:CBB:2018:465

Hoger beroep tegen uitspraak van rechtbank waarin  geoordeeld werd dat ACM terecht een boete had opgelegd wegens oneerlijke handelspraktijk.

Het College is van oordeel dat de rechtbank met juistheid heeft overwogen dat het in geding zijnde handelen van appellante  de verkoop betreft van een halfjaarabonnement van het puzzelblad en niet ziet op de verkoop van slechts een enkel exemplaar van het blad. Dit handelen is terecht aangemerkt als een ‘handelspraktijk’ zoals omschreven in artikel 6:193a, eerste lid, sub d, BW, waar dit begrip is omschreven als iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en markering, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten.

Met de rechtbank is het College van oordeel dat de telemarketinggesprekken een overrompelend effect kunnen hebben. De consumenten die worden gebeld wordt te kennen gegeven dat zij worden gebeld voor het ontvangen van een gratis exemplaar van het puzzelblad omdat zij dat op een enquête op internet hebben aangegeven. Bij aanvang van het gesprek in de beide van belang zijnde en hiervoor weergegeven versies van de belscripts wordt gefocust op gratis. Voordat wordt vermeld dat het puzzelblad bij een halfjaarabonnement hoort wordt eerst driemaal het woord ‘gratis’ genoemd. De prijs van het halfjaarabonnement wordt in het gesprek niet genoemd. Ook wordt niet vermeld hoeveel exemplaren een halfjaarabonnement bevat en wat de verschijningsfrequentie van het puzzelblad is, zodat de consument de prijs van het halfjaarabonnement niet zelf kan berekenen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de prijs van het halfjaarabonnement had moeten worden genoemd, zodat de consument kon weten waarvoor hij zich verbond. Naar het oordeel van het College dient de algehele presentatie van de informatie in de telemarketinggesprekken, met in de aanvang de focus op het verkrijgen van een gratis exemplaar van het puzzelblad en pas in het vervolg van die gesprekken enige informatie over het bijbehorende halfjaarabonnement te worden aangemerkt als misleidend.

Categorieën: Bestuursrecht, E-commerce, Misleidende handelspraktijk, oneerlijke handelspraktijk

Tags: , , , , , ,