College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 oktober 2012 (storing eLoket), LJN BY0204 (ECLI:NL:CBB:2012:BY0204)College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 oktober 2012 (storing eLoket), ECLI:NL:CBB:2012:BY0204, LJN BY0204

Subsidie-aanvraag komt 1 minuut te laat binnen. Uit de stukken blijkt dat het invullen van een aanvraag en het gereedmaken daarvan voor verzending (bijvoegen bijlagen, controleren gegevens, ondertekenen) in de ervaring van de adviseur van appellante ongeveer een uur in beslag nam en dat deze daar in dit geval ongeveer drie kwartier over heeft gedaan. Het standpunt van verweerder dat appellante met het hiervoor genoemde tijdsbestek van één uur en drie kwartier voldoende gelegenheid heeft gehad om haar aanvraag op 1 september 2011 vóór 17.00 uur door verweerder te laten ontvangen, acht het College in zoverre niet onredelijk.

Appellante heeft erop gewezen dat haar adviseur op die dag van 15.00 tot 16.00 uur in bespreking was en dat deze de e-mail van verweerder dat de storing was verholpen eerst om 16.15 uur heeft gelezen. Deze omstandigheid dient naar het oordeel van het College voor rekening en risico van appellante te blijven. Hierbij neemt het College mede in aanmerking dat, zoals door verweerder ter zitting desgevraagd is toegelicht en door appellante niet is weersproken, de storing bij het eLoket alleen in de weg stond aan het verzenden van de aanvraag en niet aan het invullen en gereed maken daarvan. Voor de adviseur van appellante was het dus ook gedurende de storing nog steeds mogelijk om de aanvraag in te vullen en gereed te maken voor verzending, zodat deze daarna alleen nog maar verzonden behoefde te worden. Uit gegevens van verweerder (die door appellante niet zijn weersproken) kan worden afgeleid dat de adviseur van appellante om 16.54 uur een "nieuwe" aanvraag heeft aangemaakt en ingevuld, deze heeft voorzien van bijlagen en heeft ondertekend. Deze aanvraag heeft verweerder om 17:01:18 uur ontvangen. Gelet hierop heeft verweerder in redelijkheid het standpunt kunnen innemen dat er geen beletsel was om de aanvraag, ondanks de storing bij het eLoket, tijdig vóór 17.00 uur in te dienen.


Categorie├źn: Bestuursrecht, E-mail, nocategory, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , , ,