College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3 mei 2011 (marktanalysebesluit WBT), LJN BQ3146 (ECLI:NL:CBB:2011:BQ3146)College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3 mei 2011 (marktanalysebesluit WBT), ECLI:NL:CBB:2011:BQ3146, LJN BQ3146

In marktanalysebesluit wholesale breedbandtoegang (afgekort het WBT-besluit) van 19 december 2008 heeft OPTA aan KPN de verplichting opgelegd om aan wholesaleafnemers transmissiecapaciteit met een flexibele of variabele capaciteit te leveren, en dat dan tegen non-discriminatoire en kostengeoriënteerd voorwaarden. Op basis van deze WBT-dienst kunnen deze afnemers, zoals Tele2, bbned en BT, vervolgens aan hun eigen klanten internettoegangsdiensten aanbieden.


Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vernietigt het besluit omdat OPTA een deel van de analyse heeft gebaseerd op een ander marktanalysebesluit, het zgn. ontbundelde toegangsbesluit, dat in een uitspraak van dezelfde datum (ECLI:NL:CBB:2011:BQ3146, LJN BQ3135) is vernietigd, en wel omdat OPTA daarin niet had aangetoond dat internet via glasvezel en internet via koperen lijnen tot dezelfde markt behoren. Echter, voorzover het gaat om de verplichtingen met betrekking tot de laagcapacitaire wholesalediensten, vooral voor de consumentenmarkt laat het College de rechtsgevolgen van het vernietigde WBT-besluit in stand. Dit omdat geen van de ingestelde beroepen erop was gericht was deze verplichtingen weg te nemen.


Categorie├źn: Internettoegangsdiensten, Mededingingsrecht, nocategory

Tags: , , , , , , ,