College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 mei 2009 (discothekenweekend.nl), LJN BJ6166 (ECLI:NL:CBB:2009:BJ6166)College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 mei 2009 (discothekenweekend.nl),
ECLI:NL:CBB:2009:BJ6166, LJN
BJ6166

College oordeelt dat banner met logo en hyperlink van sigarettenmerk A, door Koninklijke Horeca Nederland geplaatst op de site van discothekenweekend.nl niet aangemerkt moet worden als verboden tabaksreclame door A.


Naar het oordeel van het College volgt uit de alliantieovereenkomst die A en Koninklijk Horeca Nederland hebben gesloten, en op grond waarvan eerstgenoemde zich ertoe heeft verplicht jaarlijks een bedrag van € 25.000,- aan laatstgenoemde ter beschikking te stellen, geenszins dat de gewraakte vermelding (indirect) voortvloeit uit hetgeen partijen zijn overeengekomen. Deze betaling op zich, noch de tekst van de alliantieovereenkomst biedt voor die gevolgtrekking enig aanknopingspunt.


Categorieën: Bestuursrecht, nocategory, Reclame

Tags: , , , ,