Colofon

Deze site is opgezet en wordt onderhouden door Tina van der Linden-Smith, docent IT en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Arthur van der Molen, docent recht, bedrijfskunde en ICT aan de Hogeschool van Rotterdam .

Alle rechtspraak (op het gebied van IT en Recht) die voor anderen ook interessant kan zijn wordt verzameld op deze site. Uiteraard is deze site niet volledig. Bezoekers die suggesties hebben worden van harte uitgenodigd dat te melden.

De gevonden rechtspraak wordt zo goed mogelijk ingedeeld in categorieën. Dit berust op een subjectieve keuze – het kan zijn dat een uitspraak in meerdere categorieën valt en derhalve vaker op de site voorkomt. De categorieën kunnen zowel een verwijzing naar een rechtsgebied zijn, als een ander gemeenschappelijk kenmerk van de betreffende uitspraken bevatten. Ook suggesties voor categorieën (of voor plaatsing van een uitspraak in een bepaalde categorie) worden van harte op prijs gesteld.

Ook worden zoveel mogelijk verwijzingen naar op internet beschikbare noten of commentaren op te nemen. Ook suggesties voor noten zijn welkom. Een selectie van uitspraken en noten is in boekvorm beschikbaar.
Deze site heeft uitdrukkelijk geen commercieel oogmerk en mag voor rechtswetenschappelijke doeleinden vrij gebruikt worden. Bij overname van (een deel van) de site wordt bronvermelding en kennisgeving daarvan wel op prijs gesteld.

Suggesties: mail Tina of Arthur