CRvB 10 december 2009 (Rotterdamse ambtenaar), LJN BK7345. (ECLI:NL:CRVB:2009:BK7345)
CRvB 10 december 2009 (Rotterdamse ambtenaar), LJN BK7345. (ECLI:NL:CRVB:2009:BK7345)

Ongeoorloofd internet- en e-mailgebruik. Ontslag. De Raad volgt de rechtbank niet in haar uitleg van en het daaruit voortvloeiende oordeel over het bestreden besluit. Uit het aan het bestreden besluit ten grondslag liggende advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie blijkt niet dat het College tegenover deze commissie van (de motivering van) het ontslagbesluit afstand heeft genomen in zoverre in dat besluit aan het ontslag tevens de aan betrokkene verweten gedragingen voorafgaande aan 27 maart 2006 ten grondslag zijn gelegd. Die commissie heeft aan die gedragingen geen aandacht besteed omdat betrokkene in bezwaar dit evenmin had gedaan. Dit betekent dat de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. De Raad onderschrijft het standpunt van het College dat betrokkene (…) zeer ernstig plichtsverzuim heeft begaan. De Raad is niet gebleken dat betrokkene van dit plichtsverzuim geen verwijt kan worden gemaakt.


Categorie├źn: nocategory