EHRM 1 december 2015 (Cengiz vs. Turkije), nrs. 48226/10 en 14027/11

EHRM 1 december 2015 (Cengiz vs. Turkije), nrs. 48226/10 en 14027/11

Uitspraak alleen in het Frans beschikbaar. Eisers, academici bij verschillende universiteiten, konden langere tijd niet op YouTube. Het bevel op basis waarvan YouTube in Turkije geblokkeerd was beperkte dus hun vrijheid om informatie en ideeën te ontvangen en te uiten. YouTube is een platform dat bij uitstek geschikt is om informatie over onder meer politieke en sociale aangelegenheden uit te zenden, en zodoende burger-journalistiek faciliteert. Er is geen rechtsgrond aanwezig op basis waarvan de Turkse rechter een alles omvattende blokkade van YouTube op basis van één enkel vermeend onrechtmatig filmpje kon bevelen. Dus: art. 10 lid 2 EVRM in casu niet van toepassing omdat beperking niet is voorzien bij wet.

 

Categorieën: Filmpjes op internet, Journalist, Positie tussenpersonen, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,