EHRM 3 september 2015 (Sérvulo & Associados), nr. 27013/10)

EHRM 3 september 2015 (Sérvulo & Associados), nr. 27013/10

Arrest uitsluitend in het Frans beschikbaar. Inbeslagname bestanden en emailberichten bij advocatenkantoor in het kader van strafrechtelijk onderzoek naar corruptie en witwassen. Omdat alle procedurele waarborgen in acht genomen zijn, is er in casu geen sprake van een ongerechtvaardigde inbreuk op art. 8 EVRM.

 

Categorieën: E-mail, Privacy, Strafvordering

Tags: , , ,