Gerecht in eerste aanleg van Curaçau 29 november 2010 (Holister), LJN BO6760 (ECLI:NL:OGEAC:2010:BO6760)Gerecht in eerste aanleg van Curaçau 29 november 2010 (Holister), ECLI:NL:OGEAC:2010:BO6760, LJN BO6760


Geschil over merken HOLLISTER en HOLISTER. Verweerder Rewachand bestrijdt de algemene bekendheid van het HOLLISTER CO. ten tijde van het depot van HOLISTER. Het gerecht volgt Rewachand in dit verweer. Uit het door JMH aangedragen materiaal volgt niet de algemene bekendheid van HOLLISTER CO. ten tijde van het depot van HOLISTER in 2007. De gerechtelijke beoordeling in Korea betreft niet de situatie in de Nederlandse Antillen, nog daargelaten dat het gerecht en niet een Koreaanse rechter moet beoordelen of er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van de hier geldende wetgeving. Het door JMH overgelegde jaarverslag ziet op 2008 en geeft geen cijfers over (internet)verkopen van JMH in de voormalige Nederlandse Antillen. Van de website www.hollister.com is niet duidelijk of deze reeds op 14 mei 2007 bestond. Daarbij leidt een website nog niet noodzakelijk tot het oordeel dat de daarop geadverteerde merken, algemeen bekende merken zijn. Daarvoor dient namelijk gesteld en bij betwisting te worden bewezen dat de overgrote meerderheid van het daarvoor in aanmerking komende publiek met het merk bekend is.


Categorieën: Merkenrecht, nocategory

Tags: , , ,