Gerechthof Amsterdam 1 december 2015 (notoire huisjesmelker), ECLI:NL:GHAMS:2015:5022

Gerechthof Amsterdam 1 december 2015 (notoire huisjesmelker), ECLI:NL:GHAMS:2015:5022

Geïntimeerde is voorzitter van JS Utrecht. Hij heeft op de website van JS Utrecht een artikel geplaatst met als titel ‘JS Utrecht tegen nieuwe studentenkamers van huisjesmelker’.

De voorzieningenrechter heeft terecht overwogen, appellant heeft daartegen ook niet gegriefd, dat het aanpakken van huisjesmelkers die voor door hen verhuurde woningen onder ontoelaatbare druk hoge huren afdwingen, een ernstig maatschappelijk probleem is dat geregeld onderwerp is van het politieke en publieke debat. JS c.s. hebben met het gewraakte artikel mede vanuit hun politieke overtuiging aan dit debat deelgenomen. Zij hadden daartoe een concrete aanleiding vanwege de plannen van Mitros om met appellant een nieuw verhuurproject te beginnen. Een en ander brengt mee dat het JS c.s. vrij stond met een zekere scherpte aan dit debat deel te nemen en met kracht aandacht te vragen voor hun standpunt. Zij hebben, mede gelet op de mate waarin de gewraakte beweringen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, niet meer gedaan dan dat en hebben daarbij naar het oordeel van het hof niet de grenzen van het betamelijke overschreden.

Het hof is van oordeel dat gelet op de omstandigheden die in vorenstaande overwegingen naar voren zijn gekomen, het belang van JS c.s. bij publicatie van het artikel, afgezet tegen het belang van appellant om verschoond te blijven van aantasting van zijn eer en goede naam, in dit geval de doorslag geeft.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , ,