Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2016 (agressieve homofielen), ECLI:NL:GHAMS:2016:296

Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2016 (agressieve homofielen), ECLI:NL:GHAMS:2016:296

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging en aanzetten tot discriminatie van een groep mensen wegens hun homoseksuele gerichtheid. Hij deed uitspraken als lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij na afloop van een openbaar lijsttrekkersdebat aan de vooravond van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen tijdens een interview met een journalist voor een camera van AT5. De verdachte heeft homoseksuelen onder andere neergezet als vieze mannetjes en als dominante, agressieve personen met een seksuele afwijking. Ook heeft de verdachte het publiek opgeroepen homoseksuelen te discrimineren door hen te bestrijden en hen “er uit te sodemieteren”. De verdachte heeft daarmee homoseksuelen als groep in diskrediet gebracht en de waardigheid van de groep ernstig aangetast.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep ten aanzien van de strafoplegging nog aangevoerd dat de uitspraken van de verdachte door AT5 zijn uitvergroot en selectief zijn uitgezonden. Dit heeft ten aanzien van de verdachte tot walgelijke en racistische beledigingen op internet geleid, terwijl het openbaar ministerie ter zake van die beledigingen niet tot vervolging is overgegaan.

Het hof zit hierin geen aanleiding om, zoals verzocht, over te gaan tot toepassing van art. 9a Sr. (rechterlijk pardon). Daarbij is in het bijzonder in aanmerking genomen dat de verdachte, gelet op het verstrekkende, grievende en aanstootgevende karakter van zijn uitlatingen, er vandaag de dag op kon rekenen dat op het internet in krachtige bewoordingen stelling zou worden genomen, zonder overigens wat af te willen doen aan de kwalijkheid van de door de raadsman de beschreven reacties.

Volgt veroordeling tot een geldboete van 1000 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk.

Categorieën: Sociale netwerksites, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,