Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 (geen bedreiging schoolshoot), ECLI:NL:GHAMS:2019:4611

Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 (geen bedreiging schoolshoot), ECLI:NL:GHAMS:2019:4611

De verdachte wordt verweten dat hij een of meer onbekend gebleven personen (meer in het bijzonder een of meer personeelsleden en/of leerlingen van een of meer scholen) in Amsterdam heeft bedreigd – althans daartoe een poging heeft gedaan – met een school shooting door het plaatsen van een reactie bij een filmpje op een groepspagina van een website luidende: “Fuck you man just when I was planning my school shooting you came out with motivational bs (this is actually no joke).”

Het hof is van oordeel dat de ten laste gelegde voltooide bedreiging niet kan worden bewezen, nu niet is komen vast te staan dat er een potentiële (groep) bedreigde(n) op de hoogte is (zijn) geraakt van de bedreiging.

Daarbij komt dat de woorden in het bericht, mede gelet op de context waarin ze zijn gebruikt, een onvoldoende specifieke inhoud en een onvoldoende duidelijk dreigende strekking hebben om een strafbare bedreiging op te leveren. De geplaatste tekst bevat ook geen enkele verwijzing naar een bestaande school, noch naar een locatie waar een dergelijke shooting zou plaatsvinden.

Volgt vrijspraak.

Categorieën: Bedreiging, Filmpjes op internet

Tags: , , , , ,