Gerechtshof Amsterdam 11 december 2018 (hardhout Panama), ECLI:NL:GHAMS:2018:4554

Gerechtshof Amsterdam 11 december 2018 (hardhout Panama), ECLI:NL:GHAMS:2018:4554

Bevoegdheid Nederlandse rechter om te oordelen over een schadeclaim  met betrekking tot een onrechtmatige internetpublicatie, die appelanten hebben laten verwijderen door de provider op grond van een toewijzend verstekvonnis. Gedaagde in hoger beroep beweert niet in Nederland woonachtig te zijn. Het Hof moet beoordelen of de appelanten voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het schade brengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan (art. 6 Rv). Het hof is van oordeel dat hetgeen appellanten aanvoeren onvoldoende aanwijzingen oplevert om, in plaats van hun gewone verblijfplaats, Nederland als centrum van hun belangen aan te merken. De Nederlandse rechter is niet bevoegd. Het Hof is voorts van oordeel dat appellanten onrechtmatig hebben gehandeld door zonder de geïntimeerde van het verstekvonnis op de hoogte te stellen met gebruikmaking daarvan publicaties te laten verwijderen.

Categorieën: Bevoegdheid/rechtsmacht (Nederlandse) rechter, Burgerlijk procesrecht, E-mail

Tags: , , , ,