Gerechtshof Amsterdam 11 februari 2016 (parkeren Sloterdijk), ECLI:NL:GHAMS:2016:1033

Gerechtshof Amsterdam 11 februari 2016 (parkeren Sloterdijk), ECLI:NL:GHAMS:2016:1033

Geschil over naheffingsaanslag parkeerbelasting, met name over de vraag of het voor belanghebbende voldoende kenbaar dat zij op de locatie voor het parkeren parkeerbelasting verschuldigd was.

Hof: Ja, want er stonden twee parkeerautomaten op het terrein.

Aan dit oordeel doet niet af dat – zoals belanghebbende betoogt – de parkeerautomaten vanaf de locatie (bij het uitstappen) niet gelijk zichtbaar waren. Van een belanghebbende mag immers worden verwacht dat hij adequaat onderzoekt of voor het ter plekke parkeren parkeerbelasting verschuldigd is. In geval een parkeerder zich daarvan voorafgaande aan het parkeren niet op een adequate wijze op de hoogte stelt – bijvoorbeeld door het raadplegen van een geschikte website – houdt die onderzoekplicht in dat voor het parkeren op een parkeerterrein als het onderhavige – waarop zich vele, trein- en metrorails ondersteunende, pijlers bevinden – een parkeerder zich enige inspanning getroost. Dit kan hij doen door een (korte) rondwandeling te maken rondom zijn parkeerplek om na te gaan of er een parkeerautomaat was geplaatst die vanwege een pijler (of een ander zicht ontnemend obstakel) zich buiten zijn directe gezichtsveld bevond.

Aan het vorenstaande doet ook niet af dat – zoals belanghebbende stelt – de locatie buiten de ring A10 ligt en er volgens de website Parkeren-Amsterdam “buiten de ring A10 op diverse plaatsen vrij geparkeerd mag worden”.

Immers, reeds omdat die website niet van de gemeente afkomstig is, kan de gemeente voor de juistheid van de daarop gegeven informatie niet verantwoordelijk worden gehouden. Daar komt bij dat de tekst van de website waarop belanghebbende zich beroept volledig geciteerd luidt: “Buiten de ring A10 kunt u in stadsdeel Nieuw-West en in stadsdeel Zuidoost op diverse plaatsen vrij parkeren”. Hoewel de locatie in stadsdeel Nieuw-West ligt, had deze tekst er naar het oordeel van het Hof juist toe moeten leiden dat belanghebbende zich ervan had vergewist of het ‘vrij parkeren’ ook voor de locatie gold. Op voorhand had belanghebbende daaraan minst genomen moeten twijfelen, nu die parkeerplek min of meer onder (in ieder geval vlakbij) een druk treinstation en een P+R terrein – waar voor het parkeren parkeerbelasting verschuldigd was – lag, en de website slechts sprak van ‘diverse plaatsen’.

Categorieën: Belastingrecht, Bestuursrecht, Inhoud websites, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , , , ,